Mr. E.R. van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Arbeidsrecht

 • ontslag op staande voet
 • re-integratie (zieke werknemer)
 • ontslagvergoedingen
 • opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
 • loonvorderingen

Strafrecht

 • geweldsdelicten
 • geldboetes
 • rijbewijzen
 • vermogensdelicten
 • fraudezaken
 • ondertoezichtstelling
 • uithuisplaatsing

Huurrecht

 • Huurverlaging
 • Ontruimingsprocedure
 • Tekortkoming aan woning (gebreken)
 • Overname huurcontract

Sociaal zekerheidsrecht

 • Bijstandsuitkering ingetrokken
 • Aanvraag bijstandsuitkering afgewezen
 • Bestuurlijke boetes
 • WW-uitkering

Stel uw vraag direct aan een van onze specialisten!
Neem gerust contact met ons op…