Advocatenkantoor Lopes Lima heeft een algemene praktijk.
Dit betekent dat u in beginsel met al uw juridische problemen terecht kunt bij ons. Het voorkomen
van juridische problemen is beter dan het oplossen daarvan, en daarom kunt u ook bij ons terecht
voor (preventief) juridisch advies. Hieronder kunt u zien op welke gebieden wij voornamelijk actief zijn:

Arbeidsrecht

 • ontslag op staande voet
 • re-integratie (zieke werknemer)
 • ontslagvergoedingen
 • opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
 • loonvorderingen

Straf- en jeugdstrafrecht

 • geweldsdelicten
 • geldboetes
 • rijbewijzen
 • vermogensdelicten
 • fraudezaken
 • ondertoezichtstelling
 • uithuisplaatsing

Huurrecht

 • Huurverlaging
 • Ontruimingsprocedure
 • Tekortkoming aan woning (gebreken)
 • Overname huurcontract

Sociaal zekerheidsrecht

 • Bijstandsuitkering ingetrokken
 • Aanvraag bijstandsuitkering afgewezen
 • Bestuurlijke boetes
 • WW-uitkering

Bestuurs- en belastingrecht

 • Vergunning aanvraag
 • Bezwaar en beroep
 • Toeslagen
 • Navordering belastingdienst
 • Fiscale boetes
 • Betalingsregelingen

Stel uw vraag direct aan een van onze specialisten!
Neem gerust contact met ons op…